O towarzystwie

LOGO_ISPOR

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne (PTFe) jest oddziałem krajowym organizacji International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR). Działa od 2000 roku i skupia ekonomistów, lekarzy, farmaceutów oraz innych naukowców i ekspertów z pogranicza medycyny i ekonomii.

Celem PTFe jest:

  • promowanie rozwoju wiedzy teoretycznej i praktycznych zastosowań nowej dyscypliny naukowej, jaką jest farmakoekonomika i ocena efektywności leczenia.
  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia oraz wykorzystaniu wyników prowadzonych badań w celu kształtowania polityki społecznej i zdrowotnej.
  • przekładanie wyników badań naukowych w zakresie farmakoekonomiki i badania efektywności leczenia na język praktyki, w celu zapewnienia sprawiedliwego i efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów przeznaczonych na opiekę zdrowotną.

Obecny skład Zarządu:

  • Dr hab. n. med. Maciej Niewada – Prezes
  • Dr n. tech. Joanna Lis – Prezes ustępujący
  • Prof. dr hab. n. ekon. Marcin Czech – Prezes Elekt
  • Dr n. med Anna Staniszewska – Skarbnik
  • Lek. stom. Michał Jachimowicz – Sekretarz
  • Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk – członek Zarządu