Poprzednie konferencje

W  trakcie poprzednich Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego zorganizowaliśmy wiele różnorodnych sesji tematycznych, oto najważniejsze z nich:

 • sesja refundacyjna z udziałem przedstawicieli krajów nadbałtyckich
 • debata w sprawie możliwości technicznych, ograniczeń i procedur dostępu do danych kosztowych gromadzonych przez organy publiczne
 • sesja porównująca działalność NICE, AMNOG, AOTM, HAS oraz ISPOR
 • sesja multidyscyplinarna: ekonomiczne wyzwania w specjalnościach medycznych
 • sesja dotycząca analizy wielokryterialnej MCDA
 • wykład plenarny prof. Michaela Drummonda nt. roli farmakoekonomiki w finansowaniu opieki zdrowotnej w Europie
 • sesja o ocenie ekonomicznej efektywności leczenia przeciwnowotworowego
 • sesja o kosztach pośrednich w systemie ochrony zdrowia w Polsce
 • sesja poświęcona tematyce zdrowia publicznego w Polsce
 • sesja nt. medycyny spersonalizowanej
 • sesja  o RWE w farmakoekonomice
 • sesja pro-kontra QALY

Głos zabrali eksperci z zagranicy, m.in.:
Michael Drummond (Wielka Brytania), Maarten Ijzerman (Holandia), Andreas Gerber-Grote (Niemcy), Martina Garau (Wielka Brytania), Ulrich Mansmann (Niemcy), Ken Redekop (Holandia), Baudouin Standaert (Belgia), Hanna Zowall (Kanada),  York Zöllner (Niemcy), Roza Yagudina (Rosja),Tomas Tesar (Słowacja), Vladimir Zah (Serbia), Zoltan Kalo (Węgry), Billy Amzal (Francja),Olha Zaliska (Ukraina), Ioana Bianchi (Rumunia), Diana Araja (Łotwa), Tomas Alonderis (Litwa),  Pavel Vorobiev (Rosja),  David Parkin (Anglia), Annie Chicoye (Francja),Daniel Dröschel (Niemcy), Liubov Krasnova (Rosja), David Danko (Węgry)

a także rodzimi eksperci, m.in.:
Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa, Elżbieta Nowakowska, Tomasz Hermanowski, Jacek Spławiński, Tomasz Pasierski, Lidia Brydak, Piotr Wysocki, Piotr Głuszko, Stanisław Radowicki, Janina Stępińska, Władysław Grzeszczak, Magdalena Władysiuk, Tomasz Burzykowski, Piotr Potemski, Jarosław Pinkas, Wojciech Matusewicz, Gabriela Ofierska-Sujkowska,  Adam Fronczak,  Jacek Jassem.