Sponsorzy

Środki pochodzące od firm członkowskich Infarmy nie są przeznaczone na finansowanie elementów rozrywkowych i niemerytorycznych.

sponsorzyispor