Warsztaty

8:00-09:45
10:00-11:45
MAHTA
Instytut Arcana Karolina Skóra, Joanna Augustyńska
1. Ekstrapolacja danych refundacyjnych (sprzedażowych) – najczęściej popełniane błędy i pułapki 2. Ekstrapolacja danych klinicznych – istota i wpływ na wnioskowanie w analizach HTA, zasadność modelowania poza horyzont czasowy z badań klinicznych
1. Argumenty w komunikacji z decydentem. Rola analiz refundacyjnej praktyki decyzyjnej 2. Dlaczego jedne leki dostają refundacje a inne nie? Analiza przykładów z praktyki AOTMiT i MZ

Warsztaty poprowadzą eksperci z firm Instytut Arcana i MAHTA. Koszt rejestracji wynosi 500 zł. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres email biuro@farmakoekonomika.pl .